Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Czym jest fundacja rodzinna?

Co to jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna jest nowym typem osoby prawnej wprowadzonym do polskiego porządku prawnego na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. Jest to instytucja, której główną funkcją jest gromadzenie majątku w celu jego ochrony przed rozdrobnieniem i zarządzania nim w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb beneficjentów, będących co do zasady członkami rodziny fundatora.

Fundacja rodzinna w praktyce znajdzie trzy zastosowania.

Pierwszym z nich jest stosowanie fundacji rodzinnej jako narzędzia sukcesji. Majątek wprowadzony do fundacji przez fundatora nie trafi do masy spadkowej, a spadkobiercy będą mogli z niego korzystać jako beneficjenci fundacji w sposób określony przez jej statut.

Drugim dodatkowym zastosowaniem będzie używanie fundacji jako narzędzia optymalizacji podatkowej majątku. Fundacja rodzinna co do zasady nie jest podatnikiem podatku CIT, więc uzyskiwane przez nią dochody nie będą opodatkowane.

Trzecim zastosowaniem będzie wykorzystanie fundacji jako ,,wehikułu inwestycyjnego’’. Fundacja rodzinna może inwestować w akcje, obligacje oraz udzielać pożyczek w sposób całkowicie zwolniony z podatku.
Postępowanie dotyczące założenia fundacji rodzinnej poprzedzone jest wnikliwą analizą efektów podatkowych, jak również wpływu tejże formy prawnej na ochronę majątku sukcesora.

Czytaj również: Dlaczego warto założyć fundację rodzinną?

Jak założyć fundację rodzinną? Jak wygląda cały proces w aspekcie prawnym i księgowym? Kto może z niego skorzystać? Masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!