Rejestracja i zastrzeżenie
znaku towarowego

  Sprawdź bezpłatnie czy Twój znak może być zastrzeżony

  Podaj dane do wysyłki wyniku weryfikacji. Odpowiedź uzyskasz w ciągu 30 minut.

  Skontaktuj się z nami

  Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji znaku towarowego, skorzystaj z usług profesjonalistów.

  Zadzwoń

  +48 81 820 05 64

  Zastrzeżenie znaku towarowego

  Znakiem towarowym nazywamy każde oznaczenie, pozwalające odróżnić towary oraz usługi jednego przedsiębiorcy od towarów oraz usług innych przedsiębiorców. Przeważnie rejestrowanymi znakami towarowymi są znaki graficzne, znaki słowne i znaki słowno – graficzne. Znakiem towarowym może być nazwa firmy, logotyp, nazwa produktu, czy slogan. Ponad to istnieje opcja zarejestrowania niekonwencjonalnych znaków towarowych jak np. kolor czy dźwięk.

  Pomagamy
  kompleksowo

  Co wchodzi w skład usługi?
  Weryfikujemy w 4 bazach - Urząd Patentowy RP, EUIPO, WIPO i Tmview - czy znak jest wolny.
  Doradzamy przy wyborze klas produktów i usług, które znak towarowy ma chronić.
  Podpowiadamy jaki rodzaj znaku towarowego powinno się zastrzec oraz na jakim terytorium.
  Pomagamy przy złożeniu wniosku o dotację z SME Fund, która pozwala oszczędzić koszty opłaty urzędowej.
  Przygotowujemy i składamy wniosek rejestracyjny i reprezentujemy przed Urzędem Patentowym.
  Gwarantujemy potrzebne wsparcie przy rejestracji aż do momentu zarejestrowania znaku.

  Pomożemy, doradzimy i wesprzemy
  w zastrzeżeniu znaku towarowego

  Umów spotkanie w naszej kancelarii

  Etapy zastrzeżenia znaku towarowego

  Jak zastrzec znak towarowy?
  Badanie zdolności rejestrowej

  Na tym etapie dokonujemy bezpłatnej analizy szans uzyskania ochrony dla znaku towarowego. Jeśli chcesz sprawdzić czy Twój znak towarowy może być zastrzeżony, skontaktuj się z nami.

  Zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji
  Po weryfikacji znaku towarowego pod kątem możliwości jego zastrzeżenia sporządzamy dokumentację zgłoszeniową do właściwego Urzędu Patentowego.
  Weryfikacja zgłoszenia przez Urząd

  W następnym kroku zgłoszenie badane jest przez Urząd, który po pozytywnej weryfikacji dokonuje publikacji.

  Okres sprzeciwowy

  W tym czasie inne podmioty mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego.

  Rejestracja znaku
  W przypadku braku sprzeciwów, lub odrzucenia ich przez Urząd, procedura kończy się rejestracją znaku.

  Najczęściej zadawane pytania

  Znaki towarowe są oznaczeniami służącymi w handlu do identyfikacji produktów i usług danego przedsiębiorcy. Umożliwiają one odróżnienie ofert tego samego rodzaju, udostępnianych przez różne firmy. Są one podstawą budowania wizerunku oraz reputacji marki.
  Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów i usług różnych przedsiębiorców. Najczęściej są to znaki: słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, multimedialne, ruchome.
  Tak. Jest to jeden z elementów wizerunku, który służy identyfikacji marki, a tym samym może być zastrzeżonym znakiem towarowym.

  Przy prawnym zastrzeżeniu znaku towarowego istotne jest posiadanie przez nas odpowiednich praw autorskich. W przypadku znaków graficznych oraz logo, istotne jest, abyśmy posiadali odpowiedni zapis w umowie o przeniesieniu praw autorskich.  

  W celu uzyskania prawnej ochrony znaku, musi on spełniać dwa kryteria:

  1. musi on nadawać się do odróżnienia towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego,

  2. muszą nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.Zgłoszenie do ochrony znaku towarowego wymaga szczegółowego wskazania towarów i usług, które chcemy chronić, jednocześnie nie może on wprowadzać w błąd konsumentów.
  Prawne zastrzeżenie znaku towarowego to przede wszystkim ochrona Twojej marki, dzięki której bez obaw możesz inwestować w jej rozwój oraz promocję. Daje ona pewność, że nikt inny nie będzie mógł posługiwać się podobnym oznaczeniem. Zastrzeżenie daje Ci również prawo do roszczeń w przypadku naruszeń.
  Głównym naruszeniem własności znaku towarowego jest sytuacja, w której osoba lub przedsiębiorstwo posługuje się identycznym lub bardzo podobnym znakiem, który może wprowadzać w błąd konsumenta, co do producenta towarów lub usług.
  Osoba, której prawo do znaku towarowego zostało naruszone ma prawo do roszczenia o:

  – zaniechanie dalszego naruszania jej prawa;
  – naprawienie wyrządzonej bezprawnym działaniem szkody;
  – wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści;
  – roszczenia zapobiegawcze (np. dotyczące zniszczenia produktów opatrzonych znakiem towarowym wykorzystanym w sposób bezprawny).wpisy w rejestrze
  Skontaktuj się z nami

  Kontakt

  Zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią. W rozmowie telefonicznej lub wiadomości e-mail udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania oraz przedstawimy szczegóły dotyczące współpracy.

   Skup się na swoim biznesie.
   My zadbamy o Twoje interesy!

   Proces rejestracji zastrzeżenia znaku towarowego

   Rejestracja i zastrzeżenie znaku towarowego jest kluczowym krokiem w ochronie własności intelektualnej firmy. Proces ten wymaga dokładnej analizy i przygotowania, aby zapewnić, że znak towarowy jest unikalny i nie narusza praw innych podmiotów. Rejestracja rozpoczyna się od przeprowadzenia szczegółowego badania w celu sprawdzenia, czy proponowany znak towarowy nie jest już używany przez inną firmę. Następnie, po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu znaku towarowego, należy złożyć wniosek o rejestrację w Urzędzie Patentowym.

   Proces rejestracji może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, w zależności od różnych czynników, takich jak złożoność znaku towarowego i obciążenie Urzędu Patentowego. Podczas tego procesu, Urząd Patentowy dokonuje oceny wniosku i może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. Po zakończeniu procesu, jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, znak towarowy jest oficjalnie zarejestrowany i chroniony prawem. Wnioskodawca otrzymuje certyfikat rejestracji, który potwierdza jego wyłączne prawo do korzystania ze znaku towarowego.

   Korzyści z zastrzeżenia znaku towarowego dla Twojej firmy

   Posiadanie zastrzeżonego znaku towarowego przynosi wiele korzyści dla Twojej firmy. Znacznie zwiększa to wartość Twojej marki, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu. Oto kilka kluczowych korzyści:

   • Wyłączność: Zastrzeżenie znaku towarowego zapewnia Ci wyłączne prawa do jego używania. To oznacza, że nikt inny nie może używać Twojego znaku towarowego bez Twojej zgody.
   • Ochrona prawna: Zastrzeżenie znaku towarowego daje Ci silne narzędzie prawne do walki z nieuczciwą konkurencją i naruszeniem praw autorskich.
   • Wzrost wartości marki: Zastrzeżenie znaku towarowego może znacznie zwiększyć wartość Twojej firmy, co jest szczególnie ważne przy sprzedaży firmy lub pozyskiwaniu inwestorów.

   Jak wybrać unikalny znak towarowy do zastrzeżenia?

   Wybór unikalnego znaku towarowego jest kluczowym krokiem w procesie jego zastrzeżenia. Unikalność jest jednym z głównych kryteriów, które są brane pod uwagę podczas oceny wniosku o zastrzeżenie znaku towarowego. Aby upewnić się, że wybrany przez Ciebie znak jest unikalny, warto skorzystać z bazy danych znaków towarowych, która jest dostępna online. Można w niej sprawdzić, czy dany znak nie jest już zastrzeżony przez inną firmę. Pamiętaj, że znak towarowy powinien być łatwo rozpoznawalny i odróżniający się od innych. Przy wyborze znaku warto zwrócić uwagę na kilka aspektów: czytelność, prostotę, oryginalność i zgodność z profilem działalności firmy. Poniżej prezentujemy krótką checklistę, która może pomóc w procesie wyboru unikalnego znaku towarowego:

   • Sprawdź, czy wybrany przez Ciebie znak nie jest już zastrzeżony
   • Upewnij się, że znak jest łatwo rozpoznawalny i odróżniający się od innych
   • Zwróć uwagę na czytelność, prostotę i oryginalność znaku
   • Upewnij się, że znak jest zgodny z profilem działalności Twojej firmy

   Często popełniane błędy podczas zastrzegania znaku towarowego

   Proces zastrzegania znaku towarowego może być skomplikowany i pełen pułapek. Najczęstszym błędem jest nieprawidłowe zrozumienie, co tak naprawdę oznacza znak towarowy. Znak towarowy to nie tylko logo, ale również nazwa, slogan, kształt, dźwięk, zapach, a nawet kolor. Zastrzegając znak towarowy, warto pamiętać, że nie chroni on przed użyciem przez inne firmy podobnych, ale nie identycznych znaków. Zastrzeżenie znaku towarowego daje wyłączność na używanie konkretnego znaku w określonym obszarze biznesowym, ale nie zapewnia ochrony przed bliskimi kopiowaniem.

   Drugim częstym błędem jest nieprawidłowe określenie klasy towarów i usług, dla których ma być zastrzeżony znak towarowy. Klasyfikacja ta jest niezwykle ważna, ponieważ ochrona znaku towarowego obejmuje tylko te towary i usługi, które są wymienione w zgłoszeniu. Zbyt szerokie lub zbyt wąskie określenie klasy może prowadzić do problemów prawnych w przyszłości. Profesjonalne doradztwo w tym zakresie może pomóc uniknąć niepotrzebnych komplikacji i zapewnić skuteczną ochronę znaku towarowego.

   Rozwiązywanie sporów dotyczących zgłoszenia znaku towarowego w urzędzie patentowym

   W kontekście ochrony własności intelektualnej, spory dotyczące zastrzeżenia znaku towarowego są nieuniknione. Z jednej strony, zastrzeżenie znaku towarowego daje firmie pewność, że jej marka jest chroniona i nie może być bezkarnie kopiowana przez konkurencję. Z drugiej strony, proces zastrzegania znaku towarowego może prowadzić do konfliktów, jeśli inne firmy uważają, że dany znak towarowy narusza ich prawa.

   Przykładem takiego konfliktu może być sytuacja, gdy firma A zastrzega znak towarowy, który jest bardzo podobny do znaku towarowego firmy B. W takim przypadku, firma B może podjąć działania prawne przeciwko firmie A, twierdząc, że zastrzeżenie znaku towarowego przez firmę A narusza jej prawa. Rozwiązanie takiego sporu może wymagać interwencji sądu lub innej instytucji zajmującej się ochroną własności intelektualnej.

   Ważne jest, aby firmy były świadome potencjalnych konfliktów związanych z zastrzeżeniem znaku towarowego i podejmowały odpowiednie kroki w celu ich uniknięcia. Może to obejmować przeprowadzenie dogłębnego badania przed zastrzeżeniem znaku towarowego, aby upewnić się, że nie narusza on praw innych firm. Ponadto, firmy powinny być przygotowane na ewentualność konfliktu i mieć plan działania na wypadek, gdyby taki konflikt rzeczywiście nastąpił.

   Porównanie kosztów rejestracji znaku towarowego w Polsce i za granicą

   Podczas decydowania o zastrzeżeniu znaku towarowego, jednym z kluczowych aspektów do rozważenia są koszty związane z tym procesem. W Polsce, koszt zastrzeżenia znaku towarowego jest zdecydowanie niższy niż w większości krajów zagranicznych. Jest to związane z różnicami w systemach prawnych i kosztach administracyjnych. W Polsce, koszt zastrzeżenia znaku towarowego wynosi około 600 złotych, podczas gdy za granicą koszty te mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

   Warto jednak pamiętać, że zastrzeżenie znaku towarowego za granicą może przynieść dodatkowe korzyści. Przede wszystkim, umożliwia ochronę znaku towarowego na większym obszarze, co jest szczególnie ważne dla firm działających na rynku międzynarodowym. Ponadto, w niektórych krajach zastrzeżenie znaku towarowego wiąże się z dodatkowymi prawami, takimi jak prawo do wyłącznej sprzedaży produktów pod danym znakiem. Dlatego, mimo wyższych kosztów, zastrzeżenie znaku towarowego za granicą może być opłacalne dla niektórych firm.

   Przegląd najczęściej zadawanych pytań o zastrzeżenie i ochronie znaku towarowego

   Na rynku istnieje wiele różnych aspektów, które mogą wpływać na sukces lub porażkę firmy. Zastrzeżenie znaku towarowego jest jednym z tych aspektów, który może przynieść wiele korzyści, ale również wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Z jednej strony, zastrzeżenie znaku towarowego może zapewnić ochronę przed nieuczciwą konkurencją i naruszeniem praw własności intelektualnej. Z drugiej strony, proces zastrzegania znaku towarowego może być czasochłonny i skomplikowany, a także wiązać się z pewnymi kosztami.

   Podczas gdy korzyści z zastrzeżenia znaku towarowego są oczywiste, istnieją również pewne potencjalne wady. Na przykład, proces zastrzegania może być skomplikowany i wymagać dużo czasu i zasobów. Ponadto, istnieje ryzyko, że inna firma może już używać podobnego znaku towarowego, co może prowadzić do konfliktów prawnych. Mimo to, zastrzeżenie znaku towarowego jest często kluczowym krokiem w budowaniu silnej marki i ochronie jej wartości.

   Wiele firm decyduje się na zastrzeżenie znaku towarowego, aby zapewnić sobie ekskluzywne prawa do korzystania z danego znaku. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm, które mają unikalne i rozpoznawalne znaki towarowe, które są kluczowym elementem ich strategii marketingowej. Jednak zastrzeżenie znaku towarowego nie jest jedynym sposobem na ochronę praw własności intelektualnej. Istnieją również inne metody, takie jak rejestracja patentów i praw autorskich, które mogą być bardziej odpowiednie w zależności od specyfiki działalności firmy.

   Czy mogę zastrzec znak towarowy, który jest już używany przez inną firmę?

   Nie, nie możesz zastrzec znaku towarowego, który jest już używany przez inną firmę. Zastrzeżenie znaku towarowego daje wyłączne prawo do jego używania w określonym obszarze biznesowym. Jeśli znak towarowy jest już zastrzeżony przez inną firmę, musisz wybrać inny znak do zastrzeżenia.

   Czy mogę zastrzec znak towarowy bez posiadania firmy?

   Tak, możesz zastrzec znak towarowy nawet jeśli nie posiadasz firmy. Wiele osób zastrzega znaki towarowe w celu ochrony swoich pomysłów lub produktów przed kopiowaniem przez inne firmy.

   Czy zastrzeżenie znaku towarowego jest ważne na całym świecie?

   Nie, zastrzeżenie znaku towarowego jest ważne tylko w kraju, w którym zostało zarejestrowane. Jeśli chcesz chronić swój znak towarowy za granicą, musisz złożyć wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego w każdym kraju, w którym chcesz go chronić.

   Czy mogę zmienić zastrzeżony znak towarowy po jego rejestracji?

   Nie, nie możesz zmienić zastrzeżonego znaku towarowego po jego rejestracji. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany, musisz złożyć nowy wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego.

   Jak długo jest ważne zastrzeżenie znaku towarowego?

   Zastrzeżenie znaku towarowego jest ważne przez 10 lat od daty rejestracji. Możesz jednak odnowić zastrzeżenie na kolejne 10 lat, składając wniosek o odnowienie i opłacając stosowną opłatę.