Zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego

  Potrzebujesz pomocy? Podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 15 minut!

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń

  +48 81 820 05 64

  Rejestracja spółek z o.o. i innych
  spółek prawa handlowego

  W ramach zdobytego doświadczenia oraz niezbędnej wiedzy Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane z założeniem i rejestracją spółek prawa handlowego.Nasza Kancelaria zajmuje się całym procesem powstania nowych podmiotów gospodarczych – od sporządzenia projektu umowy spółki, przez złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, aż do załatwienia wszelkich formalności podatkowych.W zależności od potrzeb Klienta, pomożemy w wyborze odpowiedniej formy prawnej dla każdej działalności pod kątem prawnym i podatkowym, a także wyczerpująco wyjaśnimy różnice jakie pomiędzy nimi zachodzą.

  Zajmujemy się procesem tworzenia spółek:

  Osobowych:
  Kapitałowych:

  Pomagamy
  kompleksowo

  Co wchodzi w skład usługi rejestracji spółki w KRS?
  Pomagamy w wyborze odpowiedniego rodzaju spółki prawa handlowego dla prowadzonej działalności gospodarczej.
  Weryfikujemy umowę spółki i sprawdzamy czy dotychczas wprowadzone dane w umowie spółki są poprawne.
  Sporządzamy dokumentację niezbędną do uzyskania wpisu w KRS.
  Przygotowujemy wniosek o wpis w KRS.
  Informujemy o wysokości opłat sądowych za dokonanie wpisu w KRS.
  Gwarantujemy potrzebne wsparcie aż do momentu zarejestrowania spółki w KRS.

  Pomożemy, doradzimy
  i wesprzemy

  Umów spotkanie w naszej kancelarii

  Etapy rejestracji spółki

  Jak założyć i zarejestrować spółkę w KRS?
  Analiza formalno - prawna
  Na tym etapie dokonujemy bezpłatnej analizy poprawności dokumentów klienta niezbędnych do założenia spółki. Jeśli chcesz sprawdzić czy możesz zarejestrować spółkę, skontaktuj się z nami.
  Przygotowanie dokumentów do rejestracji i uzyskanie pełnomocnictwa
  Po weryfikacji danych uzyskanych od klienta sporządzamy dokumentację zgłoszeniową do właściwego Wydziału KRS. Na tym etapie udzielamy informacji o skutkach prawnych i podatkowych związanych z rejestracją spółki.
  Wskazanie wysokości opłat sądowych za wpis
  W następnym kroku przekazujemy informacje o wysokości opłat wymaganych przed Sąd Rejestrowy, zwykle jest to opłata w wysokości 617 zł, na którą składają się opłata sądowa od wniosku za wpis - 500 zł, opłata za ogłoszenie w MSiG - 100 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa -17 zł.
  Złożenie wniosku za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych
  Wprowadzenie dokumentów do systemu, dokonanie opłat i zatwierdzenie wniosku przez adwokata podpisem elektronicznym.
  Rejestracja zmian w KRS
  Po uzyskaniu wpisu następuje udostępnienie klientowi postanowienia Sądu Rejestrowego o wpisie.
  Nasza firma oferuje pomoc w przygotowywaniu projektów umów spółek oraz ewentualnych zgód korporacyjnych. Przeprowadzimy dla Ciebie cały proces rejestracji. Wystąpimy o rejestrację podmiotu jako płatnika VAT oraz wypełnimy odpowiednie formularze w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS. Na prośbę klienta możliwe jest uzyskanie numerów NIP i REGON przed rejestracją spółki.
  W przypadku spółki komandytowej, komandytowo- akcyjnej, z o.o., spółki akcyjnej umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego. Pomożemy Ci na każdym etapie jej sporządzania, a także umówimy dla Ciebie wizytę u notariusza.
  Sporządzona umowa posiada wiele informacji, które mogą zmienić się w trakcie jej działania. Informacje w umowie należy aktualizować w przypadku zmiany: firmy i siedziby spółki, przedmiotu jej działalności, wysokości kapitału zakładowego, informacji, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czasu trwania spółki.

  Gdy umowa spółki została zawarta u notariusza

  500 zł – opłata sądowa za wpis
  100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo

  Gdy umowa spółki została zawarta za pośrednictwem systemu S24

  250 zł – opłata sądowa za wpis
  100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo

  Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy powinien rozpoznać w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.
  Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24, sąd rejestrowy powinien rozpoznać w terminie 1 dnia od daty jego wpływu. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. W praktyce Sądy Rejonowe rozpoznają wnioski w terminie do 3 miesięcy.

  Pamiętaj, że oprócz samej rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym musisz dodatkowo zgłosić:

  dane uzupełniające do urzędu skarbowego, na przykład numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe, zgłoszenia dokonasz na formularzu NIP-8. Formularz NIP-8 musisz złożyć w ciągu:
  – 21 dni od dnia wpisu spółki do KRS
  – 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.
  beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR); zgłoszenia musisz dokonać w terminie 7 dni od daty wpisania do KRS.

  Skontaktuj się z nami

  Kontakt

  Zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią. W rozmowie telefonicznej lub wiadomości e-mail udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania oraz przedstawimy szczegóły dotyczące współpracy.

   Skup się na swoim biznesie.
   My zadbamy o Twoje interesy!

   Zastanawiasz się, jak założyć własną spółkę i nie wiesz, od czego zacząć? Czy myśl o zawiłych procedurach prawnych i biurokratycznych zawiłościach przyprawia Cię o ból głowy? Spokojnie, nie jesteś sam.

   Zapraszamy do lektury, w której krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces zakładania spółki. Omówimy najważniejsze aspekty prawne, które warto mieć na uwadze, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Pomożemy Ci również wybrać odpowiednią formę spółki, dostosowaną do specyfiki Twojego biznesu. Zastanawiasz się, czy warto skorzystać z usług biura rachunkowego? Odpowiemy na to pytanie, analizując zalety i wady takiego rozwiązania. Ponadto, wskażemy najczęściej popełniane błędy, które mogą spowolnić lub utrudnić proces rejestracji spółki, abyś mógł ich uniknąć. Na koniec, spojrzymy w przyszłość, analizując rosnącą rolę cyfryzacji i automatyzacji w procesie rejestracji spółek. Wiemy, że zakładanie spółki to nie jest żart, ale pamiętaj, że nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. A my jesteśmy tu, aby Ci pomóc zrobić ten pierwszy krok i każdy kolejny na drodze do założenia własnej spółki.

   Kroki do rejestracji spółki z o.o. – Proces zakładania spółek

   Rejestracja spółki to proces, który wymaga od przyszłych właścicieli spółki przemyślenia wielu kwestii. Wybór odpowiedniej formy prawnej to jedno z najważniejszych decyzji, które muszą podjąć. Może to być spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka jawna lub spółka partnerska. Każda z nich ma swoje specyficzne wymagania i korzyści, dlatego warto skonsultować ten wybór z ekspertem.

   Przygotowanie umowy spółki to kolejny istotny krok. Dokument ten powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące działalności spółki, takie jak cel działalności, wysokość kapitału zakładowego, sposób reprezentacji, podział zysków i strat, a także sposób rozwiązania spółki. Warto skorzystać z pomocy prawnika, aby upewnić się, że umowa jest zgodna z prawem i chroni interesy wszystkich wspólników.

   Na koniec, po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, przyszli właściciele muszą zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Proces ten obejmuje m.in. opłacenie taksy sądowej, złożenie wniosku o wpis do rejestru oraz oczekiwanie na decyzję sądu. Po pozytywnej decyzji sądu, spółka staje się podmiotem prawa handlowego i może rozpocząć swoją działalność.

   Kluczowe aspekty prawne przy rejestracji spółek w KRS i systemie s24

   Podczas procesu rejestracji spółek, istotne jest zrozumienie kluczowych aspektów prawnych. Wśród nich znajdują się:

   • Wybór formy prawnej spółki: Decyzja ta ma wpływ na wiele aspektów działalności, w tym na odpowiedzialność właścicieli za długi spółki, wymogi dotyczące kapitału zakładowego, a także na obowiązki sprawozdawcze.
   • Umowa spółki: Jest to dokument, który reguluje działalność spółki, określa prawa i obowiązki wspólników oraz zawiera informacje na temat podziału zysków.
   • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym: Jest to konieczne do uzyskania statusu osoby prawnej i rozpoczęcia działalności. Proces ten obejmuje przygotowanie odpowiednich dokumentów, w tym umowy spółki, i złożenie ich w sądzie rejonowym.

   Podsumowując, kluczowe aspekty prawne związane z rejestracją spółek wymagają starannego rozważenia i planowania. Dlatego też, zawsze zaleca się skonsultowanie się z ekspertem prawnym, aby upewnić się, że wszystkie wymogi prawne są spełnione.

   Jak wybrać odpowiednią formę spółki kapitałowej dla Twojego biznesu

   Wybór odpowiedniej formy spółki kapitałowej jest kluczowym krokiem w procesie zakładania własnej firmy. Decyzja ta powinna być dobrze przemyślana, ponieważ wpływa na wiele aspektów działalności, takich jak podatki, odpowiedzialność prawna czy możliwości finansowania. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doradcą prawnym lub księgowym, który pomoże ocenić, która forma spółki będzie najkorzystniejsza dla Twojego biznesu.

   Spółka z o.o. jest jedną z najpopularniejszych form spółek, ze względu na jej elastyczność i ograniczoną odpowiedzialność. Jest to dobra opcja dla tych, którzy planują prowadzić działalność na większą skalę i chcą zabezpieczyć swoje prywatne majątki. Spółka akcyjna, z kolei, jest odpowiednia dla dużych przedsiębiorstw, które planują wejść na giełdę. Wymaga ona jednak większego kapitału początkowego i jest bardziej skomplikowana w zarządzaniu.

   Jeśli planujesz prowadzić działalność na mniejszą skalę, spółka cywilna lub spółka jawna mogą być dobrym wyborem. Są one prostsze w zarządzaniu i nie wymagają dużego kapitału początkowego. Pamiętaj jednak, że w tych formach spółek wspólnicy odpowiadają za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. Wybór odpowiedniej formy spółki zależy więc od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, plany rozwoju czy poziom akceptacji ryzyka.

   Czy warto korzystać z usług biur rachunkowych przy założeniu spółki?

   Decyzja o skorzystaniu z usług biura rachunkowego przy rejestracji spółki jest niezwykle istotna. Profesjonalne biuro rachunkowe posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, które mogą okazać się nieocenione w procesie rejestracji. Dzięki temu, możemy uniknąć wielu błędów i niejasności, które mogłyby opóźnić cały proces.

   Biura rachunkowe oferują wsparcie na każdym etapie rejestracji spółki. Od przygotowania niezbędnych dokumentów, przez reprezentowanie klienta przed urzędami, aż po doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej. Skorzystanie z usług biura rachunkowego to gwarancja, że wszystkie formalności zostaną załatwione szybko i sprawnie.

   Warto jednak pamiętać, że decyzja o skorzystaniu z usług biura rachunkowego to nie tylko kwestia finansowa. To również decyzja o zaufaniu i powierzeniu swojej firmy w ręce profesjonalistów. Dlatego też, wybór odpowiedniego biura rachunkowego powinien być dobrze przemyślany. Profesjonalne biuro rachunkowe to nie tylko gwarancja prawidłowo przeprowadzonej rejestracji spółki, ale również wsparcie na każdym etapie jej działalności.

   Wniosek o wpis do KRS jak wypełnić i zgłosić ją do rejestru KRS?

   Wypełnienie Wniosku o Wpis do KRS

   Wniosek o wpis do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego, to istotny dokument, który umożliwia zarejestrowanie działalności gospodarczej lub innej organizacji prawniczej. Wypełnienie wniosku jest kluczowym krokiem w procesie rejestracji. Przede wszystkim, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku, dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wnioskodawca powinien dostarczyć wszystkie wymagane dane, takie jak nazwa firmy, adres siedziby, forma prawna, dane identyfikacyjne reprezentantów oraz informacje o działalności. Dodatkowo, konieczne jest załączenie dokumentów, takich jak umowa spółki czy pełnomocnictwo do reprezentowania. Warto zwrócić szczególną uwagę na poprawność i spójność danych, aby uniknąć odrzucenia wniosku.

   Zgłoszenie Wniosku do Rejestru KRS

   Po wypełnieniu wniosku o wpis do KRS, następnym krokiem jest jego zgłoszenie do odpowiedniego sądu rejonowego, który odpowiada za rejestrację przedsiębiorstw w danym obszarze. Zgłoszenie może odbyć się osobiście w urzędzie sądowym lub drogą elektroniczną poprzez platformę eKRS. W przypadku składania dokumentów osobiście, wnioskodawca powinien udać się do wyznaczonego sądu rejonowego i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty wraz z wypełnionym wnioskiem. Natomiast korzystając z eKRS, konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub skorzystanie z usług Trusted Profile. Zgłoszenie wniosku w formie elektronicznej przyspiesza proces rejestracji i eliminuje konieczność fizycznego stawiania się w sądzie.

   Proces Rejestracji i Dalsze Kroki

   Po złożeniu wniosku o wpis do KRS i jego pozytywnym rozpatrzeniu, następuje proces rejestracji. Sąd rejestruje nową firmę lub organizację w KRS, nadając jej unikalny numer identyfikacyjny. Po rejestracji, wnioskodawca otrzymuje odpis z KRS, który potwierdza wpis do rejestru. Otrzymanie tego dokumentu jest ważnym krokiem, ponieważ stanowi on oficjalne potwierdzenie istnienia firmy w rejestrze. Następnie przedsiębiorca lub organizacja może rozpocząć legalną działalność gospodarczą. Warto pamiętać, że wpis do KRS wiąże się także z pewnymi obowiązkami, takimi jak prowadzenie ksiąg rachunkowych i regularne składanie sprawozdań finansowych do właściwych instytucji.

   Wnioskowanie o wpis do KRS jest istotnym procesem, który wymaga dokładności, cierpliwości i znajomości obowiązujących przepisów. Znalezienie informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz konsultacja z profesjonalistą prawnym może pomóc w sprawnym i skutecznym przebiegu rejestracji.

   Często popełniane błędy podczas rejestracji spółek

   Podczas zakładania nowego przedsiębiorstwa, istotne jest, aby unikać typowych błędów, które mogą opóźnić lub skomplikować proces rejestracji. Najczęściej popełnianym błędem jest brak pełnej świadomości wymagań prawnych związanych z rejestracją spółki. Przykładowo, niektóre osoby nie zdają sobie sprawy, że muszą złożyć odpowiednie dokumenty w odpowiednim urzędzie, co może prowadzić do niepotrzebnych opóźnień.

   Drugim często popełnianym błędem jest niedostateczne zrozumienie struktury spółki. To może prowadzić do problemów w przyszłości, takich jak konflikty między wspólnikami lub trudności w zarządzaniu spółką. Poniżej prezentujemy tabelę porównawczą, która pokazuje różnice między najpopularniejszymi formami spółek w Polsce:

   Typ spółki
   Minimalny kapitał zakładowy
   Liczba wspólników
   Spółka z o.o.
   5000 zł
   1-50
   Spółka akcyjna
   100 000 zł
   1-nieograniczona
   Spółka komandytowa
   Brak wymogu
   2-nieograniczona

   Przyszłość rejestracji spółek: cyfryzacja i automatyzacja procesu

   Przemysł rejestracji spółek stoi na progu rewolucji. Cyfryzacja i automatyzacja są nie tylko trendy, ale stają się standardem. Wprowadzenie technologii cyfrowych do procesu rejestracji spółek przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności, redukcja kosztów i skrócenie czasu rejestracji. To nie tylko przyszłość, ale już teraźniejszość.

   Automatyzacja procesu rejestracji spółek to nie tylko kwestia technologii. To również zmiana podejścia do procesu rejestracji. Automatyzacja oznacza, że proces rejestracji spółek staje się bardziej przewidywalny, mniej zależny od czynnika ludzkiego i bardziej odporny na błędy. To również oznacza, że proces rejestracji spółek staje się bardziej dostępny dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają zasobów na zatrudnienie specjalistów od rejestracji spółek.

   W kontekście cyfryzacji i automatyzacji procesu rejestracji spółek, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Po pierwsze, bezpieczeństwo danych. W dobie cyfryzacji, ochrona danych staje się priorytetem. Po drugie, łatwość obsługi. Automatyzacja procesu rejestracji spółek powinna oznaczać, że proces ten staje się prostszy i bardziej intuicyjny. Po trzecie, integracja z innymi systemami. Automatyzacja procesu rejestracji spółek powinna oznaczać, że ten proces jest w pełni zintegrowany z innymi systemami, takimi jak systemy księgowe czy systemy zarządzania relacjami z klientami.