Podatki

Zajmujemy się szeroko pojętą problematyką opodatkowania
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Skontaktuj się
z nami

Zadzwoń

+48 81 820 05 64

W ramach naszej praktyki zajmujemy się szeroko pojętą problematyką opodatkowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Nasze porady podatkowe opieramy zawsze na aktualnych przepisach podatkowych, zwracając uwagę na najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych wydane w podobnych sprawach.

FAQ

Pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów.

Nie jest korzystną formą opodatkowania. Biorąc pod uwagę wysokość stawki podatku liniowego (19%) oraz obowiązkową składkę zdrowotną w wysokości 4.9 %, należy stwierdzić, że przy odpowiedniej zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa można uzyskać optymalizacje podatkową pozwalającą na opłacanie zryczałtowanej składki zdrowotnej w wysokości stałej ok. 526 zł miesięcznie pozostając jednocześnie w stawce podatkowej 19%, z wykorzystaniem kwoty wolnej od podatku. Podsumowując, przy tak określonych dochodach jest możliwość obniżenia obciążeń podatkowych.
Nie. Rozwiązanie podatkowe dedykowane niektórym spółką prawa handlowego (np. spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna) nie generuje konieczności zapłaty daniny solidarnościowej dla komplementariusza.
Co do zasady tak, jeżeli wykazuje dochód. Natomiast przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. Estońskiego CITu, który przy spełnieniu przesłanek ustawowych pozwala na „odroczenie” płatności na okres od 4 do 8 lat. Przedsiębiorca płaci tylko podatek od ewentualnej dywidendy, ale również na preferencyjnych warunkach.
Tak. Ustawodawca przewidział zryczałtowaną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla spółek komandytowych, m in. pod warunkiem, że wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Oczywiście, muszą spełniać również szereg innych przesłanek wskazanych w ustawie o CIT.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Ciebie pytanie?

Podatki

Optymalizacja podatkowa

Doradztwo dla księgowych

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią. W rozmowie telefonicznej lub wiadomości e-mail udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania oraz przedstawimy szczegóły dotyczące współpracy.