Kadry i płace Lublin

Z nami rozliczanie kadr i płac
jest proste

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 81 820 05 64

W ramach współpracy z klientami realizujemy wszelkie zadania związane ze sprawami kadrowo-płacowymi. Swoją obsługę dostosujemy do indywidualnych oczekiwań Klienta oraz zapotrzebowania danego przedsiębiorstwa.

FAQ

Pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów.

Tak. W ramach prowadzonej działalności oferujemy obsługę księgową wszystkich spółek prawa handlowego. Spółki z o.o. i S.K.A. z uwagi na charakter swojej prawnej konstrukcji zobligowane są do rozliczania się z wykorzystaniem Ksiąg Rachunkowych (tzw. pełna księgowość).
W pierwszej kolejności należy powiadomić nasz zespół księgowo-kadrowy o chęci zatrudnienia pracownika. W zależności od rodzaju zawieranej umowy, zostaną przesłane konkretne dokumenty i informacje. Wspieramy wiedzą oraz towarzyszymy w całym procesie zatrudnienia.

Tak. W ramach współpracy informujemy klienta o jego zobowiązaniach przed terminem ich wymagalności. Dzięki temu, że nasi klienci mają z nami łączność cyfrową przez cały miesiąc, możemy otrzymywać od nich faktury i inne pliki niemal natychmiast po ich wystawieniu czy wpłynięciu, przez co nasza obsługa jest bardzo sprawna.

Tak, po spełnieniu pewnych warunków. Rozwiązanie umowy o pracę z osobą objętą ochroną przedemerytalną jest możliwe chociaż podlega prawnym ograniczeniom, np. w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz w przypadku uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie ma zastosowania jeżeli zaistnieją podstawy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Ciebie pytanie?

Biuro rachunkowe

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzi zarówno księgowość uproszczona, jak i pełna.

Księgowość

Usługi księgowe świadczone są w sposób maksymalnie wygodny dla Klienta

Kadry i płace

Realizujemy wszelkie zadania związane ze sprawami kadrowo-płacowymi
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią. W rozmowie telefonicznej lub wiadomości e-mail udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania oraz przedstawimy szczegóły dotyczące współpracy.