Biuro rachunkowe Lublin

W zakres usług świadczonych przez nas wchodzi
zarówno księgowość uproszczona, jak i pełna.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 81 820 05 64

W zakres usług świadczonych przez nas wchodzi zarówno księgowość uproszczona, jak i pełna. Ta pierwsza jest dedykowana w głównej mierze małym przedsiębiorstwom i firmom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku. Bazuje ona na najprostszych metodach rozliczania podatku, a w jej skład wchodzi karta podatkowa, podatek ryczałtowy oraz podatkowa książka przychodów i rozchodów. Z kolei z księgowości pełnej mogą korzystać duże spółki i koncerny, gdyż służy ona nie tylko wyliczaniu podatku, ale również ewidencjonowaniu zawieranych operacji finansowych. W jej ramach prowadzona jest kompletna, pełna ewidencja księgowa.

FAQ

Pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów.

Tak. W ramach prowadzonej działalności oferujemy obsługę księgową wszystkich spółek prawa handlowego. Spółki z o.o. i S.K.A. z uwagi na charakter swojej prawnej konstrukcji zobligowane są do rozliczania się z wykorzystaniem Ksiąg Rachunkowych (tzw. pełna księgowość).
W pierwszej kolejności należy powiadomić nasz zespół księgowo-kadrowy o chęci zatrudnienia pracownika. W zależności od rodzaju zawieranej umowy, zostaną przesłane konkretne dokumenty i informacje. Wspieramy wiedzą oraz towarzyszymy w całym procesie zatrudnienia.

Tak. W ramach współpracy informujemy klienta o jego zobowiązaniach przed terminem ich wymagalności. Dzięki temu, że nasi klienci mają z nami łączność cyfrową przez cały miesiąc, możemy otrzymywać od nich faktury i inne pliki niemal natychmiast po ich wystawieniu czy wpłynięciu, przez co nasza obsługa jest bardzo sprawna.

Tak, po spełnieniu pewnych warunków. Rozwiązanie umowy o pracę z osobą objętą ochroną przedemerytalną jest możliwe chociaż podlega prawnym ograniczeniom, np. w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz w przypadku uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie ma zastosowania jeżeli zaistnieją podstawy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jeśli wybrałeś opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego, musisz prowadzić ewidencję przychodów według wzoru z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. To najprostsza forma księgowości, w której ujmuje się wyłącznie przychody z działalności gospodarczej. Powinna być prowadzona rzetelnie i w sposób niewadliwy.

Zapisy w ewidencji powinny być dokonywane w porządku chronologicznym, nie później niż do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Ewidencja przychodów musi zawierać: datę wpisu, numer dowodu księgowego, na podstawie którego dokonano wpisu.,datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu opodatkowanego według poszczególnych stawek: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17%.

Wysokość stawki zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Pamiętaj, że stawkę ryczałtu ustalasz w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, a wysokość ryczałtu na podstawie osiągniętych przychodów. Przychodów co do zasady nie możesz pomniejszyć o poniesione koszty.

Pełna rachunkowość (księgi rachunkowe) to najbardziej złożona forma ewidencji, którą najczęściej prowadzą duże firmy. W księgach rachunkowych odnotowuje się wszystkie operacje gospodarcze podmiotu w formie zapisów, które powinny być rejestrowane chronologicznie i systematycznie.

Do prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) zobowiązane są między innymi: spółki handlowe takie jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o. o. w organizacji), spółka akcyjna (spółka akcyjna w organizacji), prosta spółka akcyjna (prosta spółka akcyjna w organizacji), spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna bez względu na wielkość przychodów), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku, jeśli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2 mln euro (w 2022 roku odpowiada to kwocie 9 188 200 zł).

Możesz dobrowolnie prowadzić pełną księgowość (księgi rachunkowe), jeśli twoje przychody za poprzedni rok były niższe, niż 2 mln euro.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Ciebie pytanie?

Biuro rachunkowe

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzi zarówno księgowość uproszczona, jak i pełna.

Księgowość

Usługi księgowe świadczone są w sposób maksymalnie wygodny dla Klienta

Kadry i płace

Realizujemy wszelkie zadania związane ze sprawami kadrowo-płacowymi
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią. W rozmowie telefonicznej lub wiadomości e-mail udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania oraz przedstawimy szczegóły dotyczące współpracy.