Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Zeznanie podatkowe PIT za 2022 r., a rozliczenie dochodów z najmu prywatnego

W 2023 r. jedyną dopuszczalną formą opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt. Podatnicy nadal mogą natomiast wybrać sposób rozliczenia roku 2022.

Za rok 2022 podatnicy osiągający  dochody z najmu prywatnego będą mogli rozliczyć się z tego źródła:

  1. Po raz ostatni na zasadach ogólnych - wg skali podatkowej (podatek 12% lub 32% od nadwyżki ponad kwotę dochodu 120.000 zł) - należy złożyć: PIT 36 do 2 maja 2023 r.
  2. W formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (podatek 8,5%, a po przekroczeniu 100.000 zł -12,5%) - należy złożyć: PIT 28 do 2 maja 2023 r.

Podatnicy, którzy opodatkowali najem prywatny ryczałtem w 2022 r. mogą wyjątkowo zmienić formę opodatkowania tego dochodu na skalę podatkową - składając w ustawowym terminie PIT 36 (zamiast PIT 28)

Rozliczenie na skali podatkowej umożliwia:

  • uwzględnienie kosztów podatkowych np. odpisów amortyzacyjnych  z tytułu zużycia wynajmowanej nieruchomości, jeśli została nabyta lub powstała przed 1 stycznia 2022 r, kosztów remontu i zakupu wyposażenia mieszkania, opłat poniesionych za dostęp do telewizji bądź internetu, wydatków związanych z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją przedmiotu najmu czy kosztów ubezpieczenia przedmiotu najmu (odpowiednio udokumentowanych),
  • skorzystanie z kwoty wolnej - do wysokości 30.000 zł,
  • skorzystanie z pełnego katalogu ulg i odliczeń - jeżeli podatnik posiada do nich prawo np. ulga na dzieci, wspólne rozliczenie z małżonkiem, wspólne rozliczenie z dzieckiem.

Jeżeli podatnik, oprócz najmu prywatnego uzyskuje inne dochody opodatkowane wg skali - to podlegają one zsumowaniu w zeznaniu rocznym, co może powodować, że łączny dochód przekroczy 120.000 i nadwyżka będzie opodatkowana wg stawki 32% PIT.

Czy opłaca się zmieniać formę opodatkowania z ryczałtu na skalę? Jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji podatnika. Jednym ze sposobów jest wypełnienie formularzy PIT-28 i PIT-36.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!