Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Zawieszenie spółki z o.o.

Działalność gospodarczą mogą zawiesić spółki prawa handlowego, tj.: spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa) oraz spółki kapitałowe, (spółka z o.o., spółka akcyjna).

Zawieszenie spółki to przerwa w prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej wskazywana przez przedsiębiorców ,,korzyść z zawieszenia” to zwolnienie spółki z płatności zaliczek na podatek dochodowy.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej:

  • wspólnicy spółek osobowych są zwolnieni z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy (PIT lub CIT) za okres zawieszenia w odniesieniu do dochodów osiągniętych za pośrednictwem spółek osobowych, które zawiesiły działalność;
  • spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe są zwolnione z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy CIT za okres zawieszenia działalności;
  • nie trzeba składać deklaracji, w tym deklaracji ZUS i VAT;
  • podmiot wpisany do KRS nie powinien podejmować żadnych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą z wyjątkiem działań mających na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu.

Co należy zrobić, aby zawiesić działalność?

Działalność prowadzona w formie spółki prawa handlowego jest zawieszana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Usługę zawieszenie spółki prawa handlowego, w tym spółki z o.o., możesz zamówić online w zakładce Wpisy i zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty oraz w tym przypadku działalność zawieszamy za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Informacje o zawieszeniu działalności spółki są przekazywane z KRS do:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – do Centralnego Rejestru Płatników Składek;
  • Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP);
  • Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON).

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!