Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Zmiana wspólnika w spółce z o.o. – Wpisy i zmiany w KRS

Przystąpienie do spółki nowego wspólnika może być konsekwencją:

  • sprzedaży istniejących udziałów przez dotychczasowego wspólnika na rzecz dotychczasowych wspólników lub na rzecz nowych wspólników,
  • nabycia istniejących udziałów od zmarłego wspólnika w drodze spadku,
  • przejęcie udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki,
  • umorzenie udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki,
  • objęcia nowo utworzonych udziałów w spółce,

Zmiana udziałowców w spółce z o.o w KRS

Wydaje się, że najpopularniejszą przyczyną zmiany struktury właścicielskiej w spółce z o.o. jest sprzedaż istniejących udziałów przez dotychczasowego wspólnika na rzecz dotychczasowych wspólników lub na rzecz nowych wspólników. Zasady sprzedaży udziałów są z reguły określone w umowie spółki. Dlatego, jeżeli zamierzasz sprzedać lub nabyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, najpierw przeczytaj, jakie są postanowienia umowy w tym zakresie.

Najczęściej postanowienia umowne określają powyższą kwestie w sposób dwojaki. Po pierwsze, jeśli zgodnie z umową spółki do zbycia udziałów wymagana jest zgoda spółki, a jednocześnie umowa nie określa procedury udzielenia tej zgody, to decyzję o możliwości zbycia udziałów podejmuje zarząd. Po drugie, częstą praktyką jest, że w umowie spółki sprzedaż udziałów uzależniona jest od zgody wszystkich wspólników.

Bardzo ważne! Umowa przeniesienia własności udziałów musi mieć formę pisemną, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Zmiana udziałowców w spółce z o.o w KRS

Zmiana składu wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wprowadzenia zmian w KRS, między innymi:

  • zmian w księdze udziałów (wykreślenie dotychczasowego wspólnika i wpisane nowego),
  • przygotowania nowej listy wspólników,
  • zmiany w gronie wspólników, których wartość udziałów przekracza 10% wartości kapitału zakładowego spółki,
  • zmiany umowy spółki w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego.

Zgłoszenie zmiany wspólnika do KRS

Usługę wprowadzenia zmian w KRS, w tym zmiany wspólników spółki z o.o., możesz zamówić online w zakładce -> Wpisy i zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty oraz dokonujemy zmian za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Zgłoszenie zmiany wspólnika do rejestru powinno każdorazowo nastąpić w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy do dokonania takiego wpisu, czyli np. zmiany umowy spółki osobowej bądź zawarcia umowy sprzedaży udziałów.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!