Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

STOWARZYSZENIE – SPOSOBY LIKWIDACJI

Proces likwidacji stowarzyszenia może być zainicjowany na dwa główne sposoby:

  • poprzez samorozwiązanie lub
  • decyzję sądu.

Samorozwiązanie następuje, gdy członkowie stowarzyszenia, po przeprowadzeniu odpowiedniej dyskusji i analizie sytuacji, dochodzą do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakończenie działalności. Takie decyzje są zwykle podejmowane w ramach walnego zgromadzenia, gdzie większość członków musi opowiedzieć się za rozwiązaniem organizacji. Proces ten wymaga ścisłego przestrzegania procedur określonych w statucie stowarzyszenia oraz przepisach prawa, aby zapewnić legalność i porządek w zamykaniu działalności.

Z drugiej strony, likwidacja stowarzyszenia może zostać zainicjowana przez sąd. Może to nastąpić na wniosek członków stowarzyszenia, w przypadku gdy np. nie mogą oni osiągnąć porozumienia w kwestii samorozwiązania, lub gdy działalność stowarzyszenia jest sprzeczna z prawem lub jego statutem. Proces sądowy wymaga dokładnego przedstawienia przyczyn, dla których stowarzyszenie powinno zostać rozwiązane, oraz udokumentowania wszelkich prób rozwiązania sytuacji w sposób nieformalny.

Aby przeprowadzić proces zakańczania działalności stowarzyszenia, niezależnie od tego, czy inicjowany jest przez członków, czy przez sąd, kluczowe jest przestrzeganie odpowiednich kroków proceduralnych. Do podstawowych należą:

⦁ podjęcie formalnej decyzji o rozwiązaniu,
⦁ zgłoszenie tej decyzji do odpowiednich organów państwowych,
⦁ przeprowadzenie likwidacji majątku stowarzyszenia i jego rozdysponowanie zgodnie z przepisami,
⦁ złożenie stosownych dokumentów kończących istnienie organizacji w rejestrze KRS

Każdy z tych kroków wymaga szczegółowego planowania i dokładnego wykonania, aby zapewnić, że proces likwidacji przebiegnie płynnie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak wygląda proces likwidacji stowarzyszenia w aspekcie prawnym i podatkowym? Kto może z niego skorzystać? Masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Add a Comment

Your email address will not be published.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!