Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Przekształcenie spółki w inną spółkę

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, każda spółka osobowa i kapitałowa może zostać przekształcona w inną spółkę prawa handlowego. Wyjątek od tej zasady stanowi spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku i spółka w upadłości.

Jak wygląda przekształcanie spółki?

Na przekształcenie składa się kilka etapów.

1) sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami;

2) powzięcie uchwały o przekształceniu spółki;

3) powołanie członków organów spółki przekształconej albo określenie wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;

4) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Do wydatków związanych z przekształceniem należy uwzględnić opłaty sądowe (600 zł), koszty notarialne, itd.

Czy korzyści z przekształcenia spółki przewyższają wynikające z tego obciążenia?

Nie możliwe jest jednoznacznie i abstrakcyjnie stwierdzić, czy czynność taka będzie opłacalna. Przede wszystkim należy w każdym przypadku rozważyć, co przedsiębiorca chce osiągnąć, rezygnując z dotychczasowej formy działalności, zwykle katalizatorem do takich działań jest zmniejszenie obciążeń podatkowych lub minimalizacja ryzyka gospodarczego.

Przekształcenie spółki jest często wybieranym przez wspólników sposobem na dostosowanie się do zmiennych warunków panujących na rynku oraz do indywidualnych potrzeb rozwijającego się przedsiębiorstwa lub planowanym połączeniom, podziałom przedsiębiorstw lub przygotowaniem do sprzedaży. Niezaprzeczalną zaletą przekształcenia jest możliwość zachowania marki i tożsamości. Dzięki temu, że nowej spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki poprzedniczki, może zachować dotychczasową nazwę (z odpowiednim dopiskiem), nie trzeba od nowa starać się o przysługujące koncesje, ulgi, a wszystkie zawarte umowy pozostają w mocy.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!