Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest formą działalności zarobkowej. Do jej założenia mogą zachęcać korzyści takie jak: niskie koszty prowadzenia księgowości, brak konieczności tworzenia kapitału zakładowego czy możliwość wyboru formy opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt, podatek liniowy). Niestety są i trudności związane chociażby z tym, że do efektywnego prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej potrzebna jest znajomość przepisów podatkowych, a za jej zobowiązania odpowiada się całym majątkiem.

Warto mieć na uwadze, że jeśli prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej staje się zbyt ryzykowne lub obciążenia podatkowe są zbyt wysokie, można przekształcić tzw. JDG w spółkę prawa handlowego.

Jakie są korzyści z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę?

Jedną z największych korzyści jest ograniczenie odpowiedzialności osobistej, co wiąże się z ograniczeniem ryzyka prowadzonej działalności do wysokości wniesionego wkładu. Oprócz tego istnieje możliwość powiększenia kapitału poprzez przyjęcie nowych wspólników czy zwiększenie prestiżu i zaufania. Równie istotne jest pojawienie się możliwości zbycia i dziedziczenia przedsiębiorstwa, czego nie umożliwia jednoosobowa działalność gospodarcza.

Co trzeba zrobić, aby przekształcić „JDG”?

Aby przygotować się do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, należy zwrócić uwagę na podstawowe etapy tego procesu:

  1. sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
  2. złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
  3. powołanie członków organów spółki przekształconej;
  4. zawarcie umowy spółki;
  5. dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dotychczasowy dorobek

W przedsiębiorcy stojącym przed wizją przekształcenia jego działalności mogą rodzić się obawy o dotychczasowy dorobek firmy. Na szczęście, to rozwiązanie pozwala na zachowanie elementów kluczowych dla przedsiębiorstwa, pełną jego kontynuację, tzw. sukcesja uniwersalna. Przekształcenie, jak sama nazwa wskazuje, nie polega na budowaniu wszystkiego od nowa, a na zachowaniu poprzedniej działalności i ubraniu jej w nową formę prawną. Przekształcona spółka wchodzi w jej prawa i obowiązki, pozostaje więc stroną wszystkich umów, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów. Można również zachować nazwę, po dodaniu odpowiedniego oznaczenia, np. „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!