Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Prokurent – wpisy i zmiany w KRS

Kim jest prokurent?

Zgodnie z art. 109 ust. 2 KC jest to osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych , której została udzielona prokura, czyli rodzaj szczególnego pełnomocnictwa, które upoważnia do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych.

Kto może powołać prokurenta?

Legitymacja czynna do powołania prokurenta przysługuje przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Należy także pamiętać, że prokury może udzielić także spółka w organizacji.

Warto zauważyć, że prokurent jest osobą, którą darzy się wyjątkowym zaufaniem. Dlatego też do jego powołania wymaga się jednomyślności. Odwołanie prokury możliwe jest w każdym czasie i wystarczy tylko oświadczenie jednego członka zarządu w spółkach kapitałowych lub oświadczenie jednego wspólnika spółki osobowej, który ma prawo prowadzenia spraw spółki.

Jaki jest zakres umocowania prokurenta?

Zakres umocowania wynika bezpośrednio z ustawy i nie zależy od mocodawcy (art.1091 KC) Mocodawca decyduje tylko komu i czy udzieli prokury. Warto pamiętać, że nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich . Takie ograniczenie będzie wywoływało skutki tylko w stosunkach wewnętrznych – czyli pomiędzy mocodawcą a prokurentem.

Jakich czynność nie może dokonań prokurent?

W art. 1093 KC wskazano wyjątki, do których prokurent musi uzyskać pełnomocnictwo szczególne, aby móc je wykonać. Są to:

  1. Zbycie przedsiębiorstwa;
  2. Dokonanie czynności na podstawie której przedsiębiorstwo zostaje przekazane do czasowego korzystania
  3. Zbywanie i obciążanie nieruchomości

Zakres pomocy kancelarii w zakresie ustanowienia prokurenta

Nasza kancelaria pomoże Ci w:

  • Przygotowaniu pełnomocnictwa udzielającego prokury;
  • Wpisaniu prokurenta do KRS

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!