Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Pożyczki udzielone przez wspólnika na rzecz podatnika objętego Estońskim CIT, a ukryte zyski?

Zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT do ukrytych zysków nie zalicza się kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.


Z wykładni językowej powyższego przepisu wynika, że z ukrytych zysków nie zostały wyłączone odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty związane z pożyczkami udzielonymi podatnikowi przez podmioty powiązane. Tym samym w przypadku pożyczki udzielonej przez wspólnika podatnikowi opodatkowanemu Estońskim CIT podstawą opodatkowania będą odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty związane z pożyczką.


Mając na uwadze, także treść art. 28t ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT należy uznać, że odsetki zapłacone przez podatnika opodatkowanego Estońskim CIT na rzecz wspólników tytułem udzielonej podatnikowi pożyczki będą stanowiły ukryty zysk i w rezultacie będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek tzw. Estońskim CIT bez względu na to, kiedy pożyczka została udzielona.


Wyżej wskazane stanowisko potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 sierpnia 2022 r. znak: 0111-KDIB2-1.4010.340.2022.1.AR: „odsetki od pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Współwłaściciela, wypłacane w okresie opodatkowania Spółki ryczałtem, stanowią ukryty zysk, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy CIT, na podstawie art. 28m ust. 4 pkt 3 ww. ustawy”.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!