Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Podatek dla najbogatszych – danina solidarnościowa

Roczne rozliczenie podatku dochodowego oznacza dla części przedsiębiorców konieczność rozliczenia podatku z daniny solidarnościowej.

Podatek dla najbogatszych - co to jest?

Danina solidarnościowa jest podatkiem odrębnym od podatku dochodowego od osób fizycznych i wykazuje się ją na druku DSF-1.

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy powyższych dochodów.

Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.

Kto podlega podatku dla najbogatszych?

Przepis art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na kategorie dochodów, na podstawie których oblicza się daninę solidarnościową.

Należą do nich:

  • dochody opodatkowane na tzw. zasadach ogólnych, według skali podatkowej, w tym dochody osiągnięte za granicą, które na mocy art. 27 ust. 9-9a ustawy łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dochody opodatkowane w trybie art. 30b ustawy, czyli dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część oraz dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;
  • dochody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach art. 30c ustawy (tzw. podatkiem liniowym);
  • dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Jeżeli w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej zostały uwzględnione dochody uzyskane ze źródeł przychodów położonych za granicą, daninę solidarnościową pomniejsza się proporcjonalnie o kwotę równą podatkowi zapłaconemu od tych dochodów za granicą, zgodnie z postanowieniami zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kalkulacja podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie jest prostym zsumowaniem dochodów podatnika, należy pamiętać, że pewna grupa dochodów jest z tej daniny wyłączona.

Konsultacje podatkowe związane z daniną solidarnościową

Potrzebujesz konsultacji podatkowej związanej z daniną solidarnościową? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!