Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Opodatkowanie Beneficjentów Fundacji Rodzinnej

Opodatkowanie świadczeń i mienia wypłacanych beneficjentom fundacji rodzinnej stanowi istotny element planowania finansowego zarówno dla beneficjentów, jak i samej fundacji. Przepisy podatkowe dotyczące tego zagadnienia są złożone, dlatego ważne jest zrozumienie preferencji podatkowych dla różnych grup beneficjentów.

Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych (PIT)

  • Zwolnienie dla "Grupy Zero": Fundator oraz osoby objęte zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn, czyli tzw. "Grupa Zero", takie jak małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) w przypadku otrzymywania świadczeń z fundacji rodzinnej.
  • 10% Stawki Podatku: Osoby zaliczane do I i II grupy podatkowej zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, takie jak zięć, synowa, teściowie, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców itp., podlegają stawce podatku PIT w wysokości 10%.
  • Pozostali beneficjenci podlegają stawce 15%.
  • Wpływ Wkładów do Fundacji: Istotne jest pochodzenie wkładów do fundacji, ponieważ decyduje ono o preferencyjnym traktowaniu podatkowym dla beneficjentów. Sporządzany jest spis mienia wraz z proporcjami wkładów, które decydują o możliwości zastosowania zwolnienia od opodatkowania oraz preferencyjnej 10% stawki podatku.
  • Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania: W przypadku zagranicznych beneficjentów, stosuje się umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, co może skutkować brakiem opodatkowania w Polsce. Mogą one znaleźć zastosowanie w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji.

Podatnicy nie będą zobowiązani do uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz daniny solidarnościowej.

Podatek od Spadków i Darowizn

Otrzymanie świadczeń z fundacji rodzinnej oraz mienia w związku z jej rozwiązaniem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jednakże niektóre przysporzenia z tytułu ukrytych zysków mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach ogólnych.
Wartościowe jest zrozumienie tych zasad podatkowych, aby skutecznie zarządzać majątkiem rodzinny i korzystać z preferencyjnego opodatkowania, jakie mogą zapewnić fundacje rodzinne. Dokładne planowanie finansowe może znacząco wpłynąć na efektywność zarządzania finansami rodziny oraz minimalizację obciążeń podatkowych dla beneficjentów.

Jak założyć fundację rodzinną? Jak wygląda cały proces w aspekcie prawnym i księgowym? Kto może z niego skorzystać? Masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Add a Comment

Your email address will not be published.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!