Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Odpowiedzialność Fundacji za Zobowiązania Podatkowe

Fundacja rodzinna, podobnie jak inne podmioty prawne, ponosi odpowiedzialność za uregulowanie swoich zobowiązań podatkowych. Jednakże istnieją sytuacje, w których fundacja może być odpowiedzialna za zobowiązania podatkowe fundatora oraz osób trzecich. Poniżej omówione są szczególne przypadki odpowiedzialności fundacji za zaległości podatkowe.

Odpowiedzialność Fundacji za Zaległości Fundatora

Fundacja rodzinna ponosi solidarną odpowiedzialność z fundatorem za jego zaległości podatkowe i składkowe, które powstały przed ustanowieniem fundacji. Jednakże istnieje pewne ograniczenie w zakresie tej odpowiedzialności. Odpowiedzialność fundacji jest ograniczona do wartości majątku, który został wniesiony przez fundatora do fundacji rodzinnej.

Odpowiedzialność Fundacji za Zobowiązania Podatkowe Fundacji

W przypadku zaległości podatkowych samej fundacji rodzinnej, odpowiedzialność za nie ponoszą solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających fundacją. Przepisy regulujące odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych znajdują zastosowanie również w tym przypadku.

Ważne!

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe stanowi istotny element funkcjonowania fundacji rodzinnej i wymaga świadomego zarządzania finansami oraz przestrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Dlatego też należy zadbać o terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań podatkowych, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji prawnych dla fundacji i jej organów zarządzających.

Jak założyć fundację rodzinną? Jak wygląda cały proces w aspekcie prawnym i księgowym? Kto może z niego skorzystać? Masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Add a Comment

Your email address will not be published.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!