Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Od kiedy obowiązują zmiany umowy spółki, wspólników czy zarządu?

W czasie prowadzenia przedsiębiorstwa w ramach spółki handlowej będziemy dokonywać różnego rodzaju zmian w spółce z.o.o. Mogą to być zmiany dotyczące nazwy, siedziby czy też przedmiotu działalności spółki. W takiej sytuacji musimy pamiętać, że dokonane zmiany nie zawsze zaczną obowiązywać w tym samym momencie. Zależy to przede wszystkim od charakteru wpisu.

W polskim systemie prawnym występują dwa rodzaje wpisów wpis konstytutywny i wpis deklaratoryjny.

Wpis konstytutywny

Jest to wpis, który kształtuje prawo. Taki wpis zacznie obowiązywać dopiero w momencie dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców. Bez dokonanego wpisu – nie będzie obowiązywać, bowiem to wpis konstytutywny legalizuje jego istnienie.

Zgodnie z art. 255 §1 KSH wszelkie zmiany umowy spółki, aby były ważne wymagają wpisania zmian do KRS.

Przykładowe zmiany wymagające wpisu konstytutywnego:

  • zmiana siedziby Spółki;
  • zmiana firmy (nazwy);
  • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  • zmiana sposobu reprezentacji Spółki;
  • zmiana (dodanie lub wykreślenie) PKD.

Wpis deklaratoryjny

Jest to wpis, który jedynie potwierdza istniejące już prawo, który nie wymaga wpisu do KRS, aby obowiązywać. Wpis ma charakter potwierdzający. Jest on ważny i obowiązuje od chwili podjęcia uchwały. Aktualizacja wpisu w KRS nie ma wpływa na jego ważność, a stanowi jedynie potwierdzenie danego stanu rzeczy.

Przykładowe wpisy deklaratoryjne:

  • zmiana członków zarządu;
  • zmiana danych adresowych członków zarządu;
  • sprzedaż udziałów;
  • zmiana adresu Spółki;
  • powołanie lub odwołanie prokurenta.

Jeśli chcesz dokonać zmian w Spółce sprawdź jakiego wpisu wymaga Twoja zmiana, od tego zależy skuteczność zmian.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Pomożemy w całej procedurze dokonania zmian, wprowadzeniu ich do rejestru KRS oraz zadbamy, aby były ważne i skuteczne!

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!