Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy to jawna baza danych dotyczących przedsiębiorców, stowarzyszeń (i innych organizacji społecznych czy zawodowych) oraz dłużników niewypłacalnych. Dzięki niemu można szybko uzyskać pewne informacje o zarejestrowanych podmiotach

Wpis do KRS

Wpisy, zależnie od tego, czego dotyczą, mogą mieć charakter konstytutywny albo deklaratoryjny.

Wpis konstytutywny kształtuje nową rzeczywistość prawną. Tworzy stan, który wcześniej nie istniał, jak na przykład w momencie wpisu fundacji lub stowarzyszenia. To nie uchwała czy przyjęcie statutu, ale wpis w KRS nadaje stowarzyszeniu osobowość prawną, pozwalającą mu rozpocząć działalność.

Inaczej jest przy wpisach deklaratoryjnych, jedynie deklarujących nowy stan prawny. W tym przypadku, jeśli wybrany zostanie nowy członek zarządu, to właśnie uchwała daje mu prawo faktycznego udziału podejmowaniu decyzji, a zmieniający wpis do rejestru jedynie potwierdza to przed innymi.

Zmiana danych w KRS

Jeśli przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w KRS, a zmieni się na przykład:

 • jego siedziba;
 • skład osobowy zarządu;
 • dane wspólników;
 • przedmiot działalności;
 • umowa spółki,

należy te dane uaktualnić w rejestrze.

Przykładowo, jeżeli do zarządu spółki awansuje nowy członek, zmianę tę należy zgłosić poprzez złożenie wniosku do KRS w formie elektronicznej. Trzeba wnieść dwie opłaty – za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, która wynosi 100 zł oraz opłatę sądową za wpis, wynoszącą 200 zł lub 250 zł, w zależności od tego, w jakim portalu ją zgłaszamy.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi, że zmiany powinny być zgłoszone w terminie 7 dni, jednak nie przewiduje konkretnej kary za niedotrzymanie terminu. Konsekwencje dotyczą raczej utrudnień w prowadzeniu działalności, chociażby przy zawieraniu umowy przez nowego wspólnika, który nie został ujawniony w KRS.

Jak prosto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przed założeniem spółki z o.o. warto wiedzieć o niej kilka najważniejszych faktów:

 • spółka z o.o. posiada osobowość prawną
 • może ją założyć nawet jeden wspólnik – zarówno osoba fizyczna jak i prawna, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby
 • do jej założenia wymagany jest kapitał co najmniej 5 tys. zł.

Proces powstawania jest bardzo prosty – obejmuje:

 1. zawarcie umowy spółki
 2. wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego
 3. powołanie zarządu oraz ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki
 4. wpis do rejestru przedsiębiorców KRS. Można go dokonać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub Portalu S24
 5. 21 dni od dnia rejestracji lub 7 dni od rozpoczęcia działalności zgłoszenie danych uzupełniających do urzędu skarbowego poprzez odpowiedni formularz NIP

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!