Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Jak wygląda proces założenia fundacji rodzinnej?

Założenie fundacji rodzinnej, zgodnie z treścią ustawy o fundacji rodzinnej wymaga:
1) Złożenia przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim lub testamencie (założenie fundacji w testamencie należy traktować jednak tylko wyjątkowo z uwagi na wiele problemów praktycznych).
2) Sporządzenia statutu fundacji rodzinnej.
3) Przekazanie majątku na fundusz założycielski (min. 100 tys. zł).
4) Ustanowienia organów fundacji rodzinnej. Ustawowymi organami fundacji rodzinnej są zgromadzenie beneficjentów, zarząd oraz w określonych przypadkach rada nadzorcza – fundator w ramach statutu może przewidzieć inne organy, stałe czy przewidziane dla realizacji określonych czynności zgodnie z wolą fundatora.
5) Wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych – z tą chwilą fundacja rodzinna uzyskuje osobowość prawną (jednakże już z momentem złożenia oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim powstaje fundacja rodzinna w organizacji, która może realizować wizję fundatora, w tym nabywać mienie – fundacja rodzinna w organizacji musi jednak zostać zgłoszona do Rejestru Fundacji Rodzinnych przed upływem 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu założycielskiego, bowiem w innym przypadku ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa).

WAŻNE!

Rejestr fundacji rodzinnych to nowa ewidencja, odrębna od Krajowego Rejestru Sądowego, przeznaczona wyłącznie dla fundacji rodzinnych, prowadzona przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Jak założyć fundację rodzinną? Jak wygląda cały proces w aspekcie prawnym i księgowym? Kto może z niego skorzystać? Masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!