Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.
portal rejestrów sądowych

Jak składać wnioski w Portalu Rejestrów Sądowych (PRS)?

Od dnia 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców można złożyć jedynie przez Internet – za pomocą utworzonego Portalu Rejestrów Sądowych lub za pomocą systemu S24, jeżeli umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie S24.

Tym samym wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców powinny zostać złożone elektronicznie, a wniosek o rejestrację spółki lub o wpis zmian złożony w innej formie niż za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych zostanie przez sąd rejestrowy zwrócony.

Czym jest Portal Rejestrów Sądowych?

Portal Rejestrów Sądowych to internetowa platforma udostępniana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce. Jest to narzędzie online, które umożliwia dostęp do różnych rejestrów sądowych, w tym Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, Rejestru Prokurentów oraz innych.

Portal Rejestrów Sądowych zapewnia obywatelom, przedsiębiorcom, prawnikom i innym zainteresowanym osobom łatwy dostęp do informacji dotyczących różnych podmiotów prawniczych i ich działalności. Można na nim znaleźć dane dotyczące spółek, fundacji, stowarzyszeń, a także informacje o osobach pełniących określone funkcje, takich jak członkowie zarządu czy prokurenci.

Dzięki Portalowi Rejestrów Sądowych można sprawdzić podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu, takie jak jego nazwa, adres, numer NIP czy KRS. Dodatkowo, w zależności od rejestru, można uzyskać informacje o składzie organów zarządzających, statusie prawny, wpisach, postępowaniach sądowych czy informacje dotyczące zobowiązań finansowych.

Portal Rejestrów Sądowych stanowi cenne narzędzie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ umożliwia weryfikację wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych czy kontrahentów. Ponadto, jest on również wykorzystywany przez sądy, adwokatów i inne instytucje prawne do pobierania informacji niezbędnych w procesach sądowych.

W skrócie, Portal Rejestrów Sądowych jest platformą internetową, która umożliwia dostęp do różnych rejestrów sądowych w Polsce, zapewniając informacje o podmiotach prawniczych i ich działalności.

Jak założyć konto użytkownika na PRS?

W celu właściwego korzystania z PRS konieczne jest posiadanie konta użytkownika, które może bezpłatnie założyć każda osoba fizyczna. Aby założyć konto, wystarczy na stronie portalu kliknąć "Zaloguj", a po przeniesieniu na ekran logowania kliknąć opcję "Rejestracja". Po jej kliknięciu, zostaniemy przeniesieni do opcji założenia konta w systemie. Możemy takie konto założyć przy pomocy profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banku. Oprócz konta w systemie PRS konieczne jest posiadanie elektronicznego podpisu.

Ważne!!!

Jeżeli udzielisz pełnomocnictwa fachowemu pełnomocnikowi, tj. adwokatowi lub radcy prawnemu nie musisz zakładać konta na portalu PRS.

Logowanie do PRS?

Po wejściu na stronę Portalu Rejestrów Sądowych możemy wybrać opcję "Zaloguj" widoczną w prawym górnym rogu strony. Samo złożenie wniosku o rejestrację spółki albo wniosku o zarejestrowanie zmian w spółce wymaga posiadania konta użytkownika w systemie.

Jak złożyć wniosek do KRS?

Po zalogowaniu się do Portalu i kliknięciu opcji "Krajowy Rejestr Sądowy" zostaniemy przekierowani na stronę, gdzie dostępna będzie opcja "e-formularze KRS". Wyświetlona zostanie lista wniosków, które możemy złożyć do sądu rejestrowego, nie będzie to pełna lista, a jedynie kilka wniosków, które są najczęściej składanymi do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego.

Po wybraniu wniosku, zostaniemy automatycznie przekierowani do formularza, który pozwoli nam na wypełnienie tego wniosku. W przypadku wniosku o rejestrację, przed przeniesieniem do formularza konieczne będzie zaznaczenie, jaki podmiot chcemy zarejestrować. Gdy chcemy złożyć w krajowym rejestrze sądowym wniosek o wpis zmiany danych podmiotu wpisanego do KRS (np. zmiany sposobu reprezentowania spółki, zmiany w gronie wspólników spółki, zmieniony adres spółki), po wybraniu takiego wniosku, będziemy mogli zacząć go wypełniać dopiero, gdy wpiszemy numer KRS, pod którym wpisany jest ten podmiot.

W jakiej formie składać załączniki do wniosku składanego przez Portal Rejestrów Sądowych?

Wszelkie dokumenty dołączane do wniosku muszą być składane w formie elektronicznej. Oznacza to, że każdy z dokumentów, który stanowi podstawę wpisu, należy dołączyć do wniosku w postaci skanu. W przypadku, gdy wniosek składany jest z pomocą profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata lub radcy prawnego, wystarczające jest dołączenie skanów poświadczonych za zgodność z oryginałem. W innym wypadku oryginały dołączanych plików bądź ich urzędowo poświadczone odpisy należy przesłać do sądu w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku przez Internet.

Wyjątkiem są akty notarialne, które mają nadany numer w Centralnym Repozytorium Aktów Notarialnych (CREWAN) i które dołączane są do wniosku jedynie poprzez wskazanie nadanego numeru CREWAN.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!