Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

INTERPRETACJA INDYWIDALNA – czym jest i jak ją uzyskać?

Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego? Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową? Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych).

Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Skarbową. Interpretacja da ci odpowiedź, czy prawidłowo stosujesz przepisy podatkowe, na przykład czy zgodnie z prawem korzystasz z ulg podatkowych albo czy możesz skorzystać z nich w przyszłości.

Kto może złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej?

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna – na przykład spółka z o.o., spółka jawna
  • inny podmiot – na przykład stowarzyszenie, spółka cywilna.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji może wystąpić jedna lub kilka zainteresowanych osób.

We wniosku należy opisać szczegółowo swoją sytuację, zadać pytanie i przedstawić własne stanowisko w sprawie powołując się na przepisy praw podatkowego.

Składając wniosek należy złożyć oświadczenie, że problem, który przedstawiasz nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Jeśli złożysz oświadczenie niezgodnie z prawdą, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a wydana interpretacja nie wywoła skutków prawnych.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów, urząd wzywa do poprawienia błędów w podanym terminie, 7 dni. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, to nie uzyskasz interpretacji indywidualnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje w interpretacji, czy postępujesz lub zamierzasz postępować prawidłowo.

Interpretacja indywidualna nie może szkodzić. Będzie tak gdy zastosujesz się do interpretacji, a potem nastąpi jej:

  • zmiana
  • wygaśnięcie
  • uchylenie przez sąd.

Zmiana, wygaśnięcie lub uchylenie interpretacji, nie wywoła dla ciebie negatywnych konsekwencji wstecz. O tym, że twoja interpretacja indywidualna została zmieniona lub uchylona urząd poinformuje cię postanowieniem.

W takiej sytuacji urząd skarbowy lub celno-skarbowy nie będzie wszczynać postępowania karnego skarbowego i nie naliczy odsetek za zwłokę. Dotyczy to również sytuacji, gdy interpretacja nie była brana pod uwagę przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej.

Nie będziesz miał ochrony, gdy w sprawie, w której wydano interpretację indywidualną, pojawiła się decyzja dotycząca:

  • unikania opodatkowania – na skutek podejmowania przez ciebie sztucznych działań lub wykonywania czynności bez uzasadnienia ekonomicznego,
  • nabywania umownych korzyści – stosowania przez ciebie ulg podatkowych oferowanych przez raje podatkowe.

Pamiętaj, że od decyzji o zmianie lub uchyleniu interpretacji masz prawo się odwołać.

Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego? Zleć nam sporządzenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Skarbową. Interpretacja da ci odpowiedź, czy prawidłowo stosujesz przepisy podatkowe, na przykład czy zgodnie z prawem korzystasz z ulg podatkowych albo czy możesz skorzystać z nich w przyszłości. Indywidualna interpretacja podatkowa chroni przedsiębiorcę niezależnie od tego, czy zawarte w niej postanowienia zostałyby podważone przez inne organy.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!