Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.
Rodzaje znaków towarowych

Co to jest znak towarowy i czym jest symbol ® ? 

Znaki towarowe są znakami stosowanymi w handlu do identyfikacji produktów. Twój znak towarowy to symbol, dzięki któremu klienci wybiorą cię na rynku. To on wyróżnia cię spośród konkurencji. Jeżeli go zarejestrujesz, będziesz mógł go chronić i rozwijać.
Znakiem towarowym jest oznaczenie towarów przedsiębiorcy, które pozwala na ich jednoznaczną identyfikację i odróżnienie od towarów innego przedsiębiorcy. W Polsce zasady dotyczące znaków towarowych oraz ich rejestracji zostały uregulowane w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Znak towarowy może mieć rozmaity charakter. Może to być znak:

  • słowny – stanowiący wyłącznie wyraz, np. nazwa przedsiębiorstwa;
  • graficzny – logo przedstawione w formie grafiki, rysunku;
  • graficzno-przestrzenny – np. opakowanie produktu noszące cechy szczególne i wyróżniające dla konkretnego przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, iż podstawową funkcją znaku towarowego jest odróżnienie przedsiębiorcy od innych podmiotów występujących na rynku. Z tego powodu niemożliwe jest zarejestrowanie znaków, które nie spełniałyby tego warunku.

Znaczek R w kółku ® to skrót od angielskiego słowa registered. Oznacza, że nazwa czy logo, przy którym je umieszczono, to zarejestrowany znak towarowy. Jest to więc informacja o tym, że dany przedsiębiorca zastrzegł swoją markę.

Zakres pomocy kancelarii w zakresie zarejestrowania znaku towarowego w Polskim Urzędzie Patentowym

Nasza kancelaria pomoże Ci korzystać z prawa ochronnego Twojej marki w zakresie:

  • zastrzeżenie logo firmy jako znaku towarowego,
  • zastrzeżenie logotypu firmy,
  • rejestracji nazwy firmy jako znaku towarowego.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!