Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Zmiany PKD w KRS – Wpisy i zmiany w KRS

PKD jest to skrót oznaczający Polską Klasyfikację Działalności. Jest to uporządkowane pogrupowanie rodzajów działalności gospodarczej, branż i sektorów. W tym systemie różne rodzaje działalności gospodarczej zostały uporządkowane w grupy. Dzięki temu każdy przedsiębiorca odnajdzie grupę, która najlepiej odpowiada prowadzonej przez niego działalności. Pozwoli to w jednoznaczny sposób wskazać, czym tak naprawdę zajmują się dana firma.

Co to jest PKD firmy?

Jest to kod, który określa rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Kod PKD składa się z pięciu znaków. Każdy znak odpowiada określonym informacjom o prowadzonej działalności gospodarczej.

Struktura PKD

PKD zbudowane jest z pięciu poziomów i każdy z nich zawiera informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

Pierwszym poziomem i najbardziej ogólnym jest sekcja. Oznaczamy ją symbolem jednoliterowym. Dzieli ona działalność gospodarczą na 21 działów ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Kolejnym poziomem jest dział, który oznaczamy dwucyfrowym kodem numerycznym. Dział dzieli ogólną zbiorowość na 88 grup różnych rodzajów działalności.

Następnym elementem jest grupa, która jest trzycyfrowym kodem obejmującym 272 rodzaje działalności określone na podstawie procesu produkcji, przeznaczenia produkcji, odbiorców usługi oraz jej charakteru.

Klasa składa się z czterocyfrowego kodu , który określa jeden z 615 rodzajów działalności dających się wyodrębnić z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego czy też działalności usługowej.

Ostatnim poziomem jest podklasa, która wykorzystywana jest wyłącznie do działalności typowych dla polskiej gospodarki. Jest ona pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania.

Kto jest obowiązany do posiadania kodu PKD?

  1. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do rejestru CEIDG
  2. Podmioty objęte obowiązkowym wpisem do KRS (np. spółki osobowe, kapitałowe, fundacje, spółdzielnie)

Przedsiębiorca obowiązany do posiadania kodu PKD na początku zakładania firmy jest zobowiązany do wyboru co najmniej jednego numeru PKD. Wybierając kod przedsiębiorca powinien kierować się działalnością główną, którą się zajmuje.

Dlaczego tak ważny jest kod PKD?

Kody PKD podaje się podczas rejestracji firmy – we wniosku do CEIDG oraz podczas rejestracji w KRS.

Kody te są także podstawą nadania numeru REGON.

Czy jest możliwa zmiana kodu PKD w spółce?

Możliwość zmiany kodu PKD w przypadku spółek jest bardziej skomplikowana niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, że przedmiot działalności spółki prawa handlowego musi być zawarty i opisany w umowie, a zmiana przedmiotu działalności wymaga także zmiany umowy.

W KRS możliwe jest uwidocznienie maksymalnie 10 kodów. Jeden określa podstawą działalność, a pozostałe określają działalność dodatkową.

Pierwszym sposobem jest zmiana kodu PKD bez zmiany umowy spółki. Jest to możliwe jeśli umowa spółki przewiduje prowadzenie danego rodzaju działalności – określają ją kody opisujące działalność dodatkową. W tej sytuacji nie będziemy musieli zmieniać umowy spółki.

Drugi sposób zmiany kodu wiąże się niestety ze zmianą umowy spółki. Dzieje się tak w przypadku zmiany dotyczącej głównego przedmiotu działalności spółki. Warunki zmiany umowy spółek prawa handlowego określają szczegółowo przepisy kodeksu spółek handlowych.

Zakres pomocy kancelarii w zakresie zmiany kodu PKD

Nasza kancelaria pomoże Ci w:

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!