Prawo autorskie

Zapewniamy profesjonalną pomoc w przygotowaniu i opiniowaniu
umów związanych z profilem Państwa firmy.

Skontaktuj się
z nami

Zadzwoń

+48 81 820 05 64

Zapewniamy profesjonalną pomoc w przygotowaniu i opiniowaniu umów związanych z profilem Państwa firmy. Mając na uwadze przepisy prawa cywilnego, gospodarczego, patentowego, autorskiego i podatkowego, jak również tematykę związaną z realizacją projektów unijnych przygotujemy najlepsze rozwiązania dla Państwa firmy. Oferujemy pomoc w negocjowaniu umów i ich zmianach, a także dbamy o zabezpieczenie Państwa interesów.

Pomagamy w przygotowaniu i analizie umów typu joint venture, związanych z dysponowaniem prawami autorskimi, licencjami, znakami towarowymi, umowami IT, umowami wdrożeniowymi oraz związanymi z zachowaniem poufności (NDA) i zakazem konkurencji.

Oferowana pomoc przy kompleksowym procesie sporządzania umów polega na:

FAQ

Pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów.

W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. jedyny udziałowiec jest zobowiązany płacić składki ZUS. Jednakże w przypadku spółki z o.o. wieloosobowej wspólnicy nie są obowiązani do składek, przy czym w spółce dwuosobowej drugi wspólnik nie może mieć mniej niż 10% udziałów, z uwagi na konieczność uniknięcia posądzenia o pozorność.

Nie. Jednoosobowa działalność gospodarcza na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowego może przekształcona wyłącznie w jednoosobową spółkę z o.o. Dopiero taka spółka może być przekształcona w dowolną spółkę prawa handlowego.

Odpowiedzialność komandytariusza ograniczona jest do tzw. sumy komandytowej określonej w umowie spółki np. do kwoty 1.000 zł. Oznacza to, że komandytariusz nie ponosi osobistego ryzyka finansowego na własnym majątku za zobowiązania spółki.

Przekształcenie dokonuje się z chwilą wpisu do rejestru KRS, tzw. wpis konstytutywny.

Nie. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z przedsiębiorcom. Zatem sprzedać można jedynie składniki majątkowe takiej firmy. Aby dokonać sprzedaży jednoosobowej działalności gospodarczej w rozumieniu przedsiębiorstwa, z kontynuacją nr NIP, REGON, należy przed transakcją dokonać jej przekształcenia w spółkę z o.o. Rozwiązaniem jest również wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako aport do istniejącej spółki prawa handlowego.

Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej, prowadzącym sprawy spółki, reprezentującym spółkę na zewnątrz oraz odpowiadającym za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką.

Odpowiedź na tak zadane pytanie uzależniona jest od profilu prowadzonej działalności, ryzyka z tym związanego, przewidywanych dochodów i związanych z tym obciążeń podatkowych. Oczywistym jest, że każda forma prawna może być wykorzystana przez przedsiębiorcę bez względu na rozmiar firmy, zasięg terytorialny, skład osobowy i rodzaj prowadzonej działalności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Ciebie pytanie?

Prawo

Prawo
gospodarcze

Prawa
autorskie

IT,
nowe technologie

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią. W rozmowie telefonicznej lub wiadomości e-mail udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania oraz przedstawimy szczegóły dotyczące współpracy.