IT, nowe technologie

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Skontaktuj się
z nami

Zadzwoń

+48 81 820 05 64

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Przygotowujemy regulaminy, klauzule i oświadczenia niezbędne dla prowadzenia działalności on-line, a także kompleksową obsługę w ramach przeniesienia całości praw związanych z serwisami internetowymi.

Kancelaria przygotowuje i zajmuje się negocjowaniem umów wdrożeniowych, umów licencyjnych i innych zawieranych przez podmioty z sektora nowych technologii, ponadto analizą prawną i wydawaniem opinii prawnych w zakresie korzystania z produktów objętych licencją GNU GPL, GNU LGPLv3, BSD, EPL i innych.

Kancelaria przeprowadza analizę kampanii, systemów sprzedaży bezpośredniej, sprzedaży wysyłkowej, pod kątem zgodności z przepisami kształtującymi ochronę konsumentów, a także ich zgodności z wymogami w zakresie uczciwej konkurencji. Analizujemy i oceniamy ryzyko naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Nasi prawnicy są specjalistami w zakresie prawa nowych technologii. Dokładnie sprawdzimy już przygotowaną umowę licencyjną. Podpowiemy jakie zmiany do niej wprowadzić i czy warto podpisać dokument w proponowanym kształcie. Jesteśmy w stanie także stworzyć zupełnie nową umowę, od podstaw. Nasi prawnicy opracują umowę licencyjną, która będzie chroniła interesy klienta.

FAQ

Pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów.

W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. jedyny udziałowiec jest zobowiązany płacić składki ZUS. Jednakże w przypadku spółki z o.o. wieloosobowej wspólnicy nie są obowiązani do składek, przy czym w spółce dwuosobowej drugi wspólnik nie może mieć mniej niż 10% udziałów, z uwagi na konieczność uniknięcia posądzenia o pozorność.

Nie. Jednoosobowa działalność gospodarcza na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowego może przekształcona wyłącznie w jednoosobową spółkę z o.o. Dopiero taka spółka może być przekształcona w dowolną spółkę prawa handlowego.

Odpowiedzialność komandytariusza ograniczona jest do tzw. sumy komandytowej określonej w umowie spółki np. do kwoty 1.000 zł. Oznacza to, że komandytariusz nie ponosi osobistego ryzyka finansowego na własnym majątku za zobowiązania spółki.

Przekształcenie dokonuje się z chwilą wpisu do rejestru KRS, tzw. wpis konstytutywny.

Nie. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z przedsiębiorcom. Zatem sprzedać można jedynie składniki majątkowe takiej firmy. Aby dokonać sprzedaży jednoosobowej działalności gospodarczej w rozumieniu przedsiębiorstwa, z kontynuacją nr NIP, REGON, należy przed transakcją dokonać jej przekształcenia w spółkę z o.o. Rozwiązaniem jest również wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako aport do istniejącej spółki prawa handlowego.

Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej, prowadzącym sprawy spółki, reprezentującym spółkę na zewnątrz oraz odpowiadającym za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką.

Odpowiedź na tak zadane pytanie uzależniona jest od profilu prowadzonej działalności, ryzyka z tym związanego, przewidywanych dochodów i związanych z tym obciążeń podatkowych. Oczywistym jest, że każda forma prawna może być wykorzystana przez przedsiębiorcę bez względu na rozmiar firmy, zasięg terytorialny, skład osobowy i rodzaj prowadzonej działalności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Ciebie pytanie?

Prawo

Prawo
gospodarcze

Prawa
autorskie

IT,
nowe technologie

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią. W rozmowie telefonicznej lub wiadomości e-mail udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania oraz przedstawimy szczegóły dotyczące współpracy.