Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Znak towarowy

Znak towarowy zastrzeżony to oznaczenie pozwalające efektywnie zbudować markę i zabezpieczyć się przed nieuczciwą konkurencją. Jego zarejestrowanie sprawia, że logo, grafika, słowo czy etykieta będą chronione przed bezprawnym używaniem przez osoby do tego nieuprawnione.

Jakie kryteria musi spełniać znak towarowy?

Może nim być każde oznaczenie, jeżeli jednocześnie:

  • umożliwia odróżnienie towarów oferowanych przez przedsiębiorcę od towarów innych przedsiębiorców
  • jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Dlaczego warto zastrzec znak towarowy?

Przede wszystkim dla bezpieczeństwa stworzonej przez siebie marki oraz oczywiście dla ochrony płynących z niej zysków. Jeśli wymyślimy własny znak towarowy w postaci obrazka, wyrazu, litery, kształtu, dźwięku, czy nawet koloru, chcemy, by to nasz produkt lub firma były z nim kojarzone. Dzięki temu zdobywamy zaufanie klientów, poświadczamy oryginalność produktu, stajemy się rozpoznawalni. Świeże, unikatowe pomysły są nieocenioną pomocą w budowaniu prestiżu, jednak dopóki nie są zastrzeżone, bardzo łatwo je ukraść bez ponoszenia konsekwencji.

Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym jest oparta na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Pierwszeństwo w zastrzeżeniu konkretnego znaku pozwala blokować działania zmierzające do korzystania z niego przez inne osoby. Co równie ważne, znacznie łatwiej odzyskać finansowe korzyści utracone w związku z naruszeniem prawa do znaku. Szczególnie, gdy jest on składnikiem majątku firmy.

Bezprawne użycie znaku towarowego

Jeśli zastrzegliśmy znak towarowy, a ktoś posługuje się nim bez naszej zgody, na przykład poprzez umieszczanie identycznego znaku na opakowaniu produktu, przysługuje nam szereg roszczeń. W przypadku zawinionego naruszenia, to znaczy gdy naruszający miał świadomość działania niezgodnego z prawem, można żądać naprawienia wyrządzonej szkody:

  • poprzez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego wynagrodzenia za używanie znaku towarowego albo
  • na zasadach ogólnych. Wówczas należy udowodnić poniesione szkody.

Oprócz tego można korzystać z roszczeń o zaniechanie dalszego naruszania prawa, wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści, a także roszczeń zapobiegawczych. Żadne z tych roszczeń nie przysługuje, jeśli znak towarowy nie został wcześniej zastrzeżony.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!