Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Estoński CIT

W skomplikowanym systemie podatkowym nieraz łatwo się zgubić. Szybko zmieniające się, coraz bardziej zagmatwane przepisy skrywają jednak czasem bardzo korzystne rozwiązania, w które warto się zagłębić i wdrożyć w życie swojej spółki.

Jednym z takich sposobów na odnalezienie prostoty oraz, co najważniejsze, znacznych oszczędności, jest przejście na estoński CIT. System ten wyróżniają korzyści takie jak:

  • płacenie podatku dopiero przy wypłacaniu zysku, a więc brak konieczności płacenia go na bieżąco – spółka sama decyduje, kiedy wypłaci zysk udziałowcom, dzięki czemu może sama określać wysokość podatku;
  • w związku z powyższym, nie ma konieczności prowadzenia ewidencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego, naczelną zasadą tego systemu jest rezygnacja z ustalania wyniku podatkowego;
  • obniżenie łącznego podatku. W estońskim CIT łączne obciążenie spada z ponad 26% do 20% dla małych podatników i z 34% do 25% w przypadku większych podatników.

Nowe regulacje prawne dodatkowo zwiększyły atrakcyjność estońskiego CIT poprzez zniesienie limitu przychodów, który wcześniej wynosił 100 milionów złotych oraz przez otwarcie tego systemu dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych (początkowo był dostępny wyłącznie dla spółek akcyjnych i spółek z o.o.)

Warunki korzystania z estońskiego CIT

Warunki przystąpienia do tej formy opodatkowania są proste do spełnienia:

  1. prosta struktura – wspólnikami są jedynie osoby fizyczne
  2. minimalny docelowy poziom zatrudnienia 3 osób, przy czym przedsiębiorca dopiero rozpoczynający działalność ma aż 4 lata, aby ten poziom zatrudnienia osiągnąć.

Jak przejść na estoński CIT?

Aby przejść na estoński CIT, trzeba złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca, w którym chcemy rozpocząć korzystanie z tej opcji.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!