Estoński CIT - 2.0

Nowelizacja ustawy o CIT, obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku, w ramach tzw. Polskiego Ładu przewiduje znaczące zmiany w zakresie przepisów o ryczałcie od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT).

Skontaktuj się
z nami

Zadzwoń

+48 81 820 05 64

Głównym założeniem Estońskiego CIT jest to, że do momentu podziału zysku (czyli przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy) lub pokrycia straty sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT spółka, co do zasady, nie odprowadza podatku dochodowego. Może to zdecydowanie poprawić sytuację płynnościową spółki i jej zdolności inwestycyjne. Dopiero w momencie, gdy nastąpi podział zysku lub pokrycie straty sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT, spółka jest obowiązana zapłacić podatek. Od 2022 r. obowiązują następujące stawki:

W przypadku wypłaty zysku wspólnikom podatek będzie musiał być zapłacony także przez wspólnika, jednakże będzie podlegać pomniejszeniu o:

Dzięki powyżej wskazanemu mechanizmowi odliczenia, efektywne opodatkowanie zysków spółki wynosi odpowiednio ok. 20% dla małego podatnika i 25% dla dużego podatnika (w przypadku zasad ogólnych te stawki wynoszą odpowiednio ok. 26% i 34%).

Od 2022 r. skorzystanie z estońskiego CIT jest możliwe dla większej ilości podmiotów. Przede wszystkim ta forma opodatkowania nie jest już zarezerwowana wyłącznie dla spółek z o.o. i spółek akcyjnych, jak dotychczas. Od stycznia 2022 roku z Estońskiego CIT mogą korzystać także spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne.

Zlikwidowany został także warunek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych oraz limit rocznych przychodów.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią. W rozmowie telefonicznej lub wiadomości e-mail udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania oraz przedstawimy szczegóły dotyczące współpracy.